Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie

 

Nawigacja

"...Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."

- ks.J. Twardowski

 

Szkoła Podstawowa w Trębaczewie istnieje już od 90 lat.                  Obecnie uczymy się w nowym budynku oddanym  do użytku w 2001 r.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wszystkim wychowankom solidnej podstawy

edukacyjnej, na której będą mogli budować swoją przyszłość.          Dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju swoich

zainteresowań i talentów w ramach licznych form pozalekcyjnych. W szkole czują się bezpiecznie.                 Sprzyja temu życzliwa atmosfera i troska wszystkich pracowników

szkoły. Szkoła promuje się w środowisku,starając się być kulturalnym centrum naszej miejscowości.                           Podejmuje także działania mające na celu zacieśnianie współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi.

 

 

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 realizowała Projekt

 

"Indywidualizacja szansą dla dzieci"

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

photo

Sobota 15.12.2018

liczba odwiedzin: 425068